Βιωσιμότητα

Η δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την καλύτερη άνεση στο σπίτι, όλο το χρόνο και σε όλους τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο. Η φροντίδα του οικιακού μας κλίματος, με σεβασμό στο κλίμα του πλανήτη, είναι ο τρόπος που έχουμε επιλέξει για να το πετύχουμε.
Η δέσμευση της Olimpia Splendid για βιωσιμότητα βασίζεται σε 5 βασικά σημεία, τα οποία είναι εμπνευσμένα από τους στόχους που ορίζονται από τον ΟΗΕ στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: ένα πρόγραμμα δράσης για τον άνθρωπο, τον πλανήτη και την ευημερία.

Οι 5 λέξεις-κλειδιά

Η στρατηγική μας για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη βασίζεται στην καινοτομία και τη διαφοροποίηση. Αυτή τη στιγμή είναι ενεργά 12 τεχνολογικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα οποία δημιουργήθηκαν για να ξεπεράσουν τους περιορισμούς των παραδοσιακών λύσεων και να καταστήσουν την άνεση του κλίματος ένα δικαίωμα προσιτό σε όλους.
Καινοτομία
Προκειμένου να κάνουμε αποτελεσματική χρήση των βιομηχανικών πόρων, έχουμε θέσει ως στόχο τη μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% έως το 2030 και την επίτευξη πλήρους κλιματικής ουδετερότητας έως το 2040.
Ουδετερότητα
Η έρευνα και η ανάπτυξη νέων συστημάτων άνεσης με αντλίες θερμότητας είναι η άμεση συμβολή μας στη δημιουργία βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων, όπου η οικιακή κατανάλωση είναι απαλλαγμένη από τις ανθρακούχες εκπομπές και η διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια αξιοποιείται με σύνεση.
Αποδοτικότητα
Per una gestione eco-compatibile dei rifiuti, selezioniamo componenti e materiali in base alla riciclabilità e riparabilità, garantiamo pezzi di ricambio per minimo 15 anni e incentiviamo il recupero e lo smaltimento dei prodotti a fine vita attraverso i consorzi più virtuosi.
Κυκλικότητα
Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να αποτελεί κοινό στόχο και ευθύνη. Για το λόγο αυτό δεσμευόμαστε προσωπικά για την αποτελεσματική ενημέρωση των καταναλωτών μας και την προώθηση της βιώσιμης συμπεριφοράς κατά τη χρήση των προϊόντων.
Κοινή χρήση