Ανάκληση του προϊόντος από την αγορά

Dolceclima Air Pro 14 Κωδικός 01917 - Σημαντική ειδοποίηση για την ασφάλεια του προϊόντος

Η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων της αποτελούν τους κύριους στόχους της Olimpia Splendid S.p.A. Όλα τα προϊόντα μας ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ασφάλεια των προϊόντων. Για το λόγο αυτό, ανταποκρινόμενοι σε μια αναφορά για ένα φερόμενο ελάττωμα μόνωσης σε ηλεκτρικό καλώδιο που θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς και που ενδεχομένως επηρέασε περιορισμένο αριθμό φορητών κλιματιστικών Dolceclima Air Pro 14 cod. 01917 από 3150A0080001 έως 3150A0081728, αποφασίσαμε να ανακαλέσουμε οικειοθελώς, ως προληπτικό μέτρο, από την αγορά τα προϊόντα που φέρουν τους ακόλουθους σειριακούς αριθμούς: από 3150A0080001 έως 3150A0081728Ως εκ τούτου, εάν έχετε στην κατοχή σας ένα φορητό κλιματιστικό Dolceclima Air Pro 14 με κωδικό 01917 που φέρει έναν από τους προαναφερθέντες σειριακούς αριθμούς, σας καλούμε να σταματήσετε να το χρησιμοποιείτε αμέσως και να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών +39 030 3195333 ή στο e-mail: info@olimpiasplendid.it.

Η υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης θα αναλάβει δράση για τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων. Εάν το εξεταζόμενο προϊόν παρουσιάζει το προαναφερθέν ελάττωμα, θα αντικατασταθεί αμέσως. Οποιοδήποτε κόστος επαλήθευσης ή/και αντικατάστασης επιβαρύνει εμάς. Δεν απαιτούνται αποδείξεις ή αποδείξεις αγοράς. Τα προϊόντα που δεν φέρουν τους προαναφερόμενους σειριακούς αριθμούς δεν απαιτούν καμία παρέμβαση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία.