ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η πορεία μας προς την ουδετερότητα των εκπομπών άνθρακα

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποτελεί θέμα-κλειδί για την Olimpia Splendid. Εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα, η ανάγκη για λύσεις όσον αφορά τον κλιματισμό των εσωτερικών χώρων έχει αυξηθεί σημαντικά και οι εταιρείες παραγωγής αναπτύσσουν καινοτόμες τεχνολογίες και διαδικασίες, ώστε να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις νέες απαιτήσεις διαβίωσης με σεβασμό προς το περιβάλλον.

 

Με βάση το εν λόγω σενάριο, έχουμε θέσει ως στόχο να επιτύχουμε την κλιματική ουδετερότητα έως το 2040, 10 χρόνια νωρίτερα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Έχοντας ως σημείο έναρξης το 2019, προβλέπουμε τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αντίκτυπου κατά 15% μέχρι το 2023 και κατά 30% μέχρι το 2026, επιτυγχάνοντας τον μεσοπρόθεσμο στόχο υποδιπλασιασμού του αποτυπώματος άνθρακα το 2030.

Η δήλωση αυτή, η οποία δεν αποτελεί υπόσχεση αλλά συγκεκριμένη δέσμευση, αντικατοπτρίζεται στον προσδιορισμό ενός κοινού σχεδίου δράσης και στην έκδοση της πρώτης Έκθεσης Βιωσιμότητας.

 

 
#Technology: για ιδανικό κλίμα τόσο στο σπίτι όσο και στον Πλανήτη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει τη μείωση των εκπομπών του οικιστικού τομέα συμβάλλοντας στην επίτευξη της Πράσινης Συμφωνίας 2050 προς την κλιματική ουδετερότητα μέσω καινοτόμων τεχνολογιών για τη θέρμανση/ψύξη των κτιρίων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Στην Olimpia Splendid παράγουμε αντλίες θερμότητας που αποτελούν σήμερα την πιο αποτελεσματική τεχνολογία που υπάρχει στην αγορά: πλήρως ηλεκτρικές, δημιουργούν τη σωστή αίσθηση άνεσης σε όλες τις εποχές, μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές.


#Factory: μεγαλύτερη παραγωγή με σεβασμό στο περιβάλλον είναι κάτι το εφικτό.
Το εργοστάσιο παραγωγής της Olimpia Splendid στην καρδιά της Franciacorta (Cellatica, Brescia) έχει σχεδιαστεί ακολουθώντας τις αρχές του smart factory: τροφοδοτούμενο κατά 50% από αυτοπαραγόμενη ενέργεια, χαρακτηρίζεται από την υψηλή απόδοση παραγωγής η οποία το 2021 επέτρεψε τη μείωση της ενεργειακής της έντασης (δηλαδή τη σχέση μεταξύ κατανάλωσης ενέργειας και παραγωγής προϊόντος), παρά την έντονη αύξηση της παραγωγής.
Από το 2023, η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στις ιταλικές εγκαταστάσεις μας είναι 100% ανανεώσιμη: 50% αυτοπαραγωγή από τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς μας + 50% αγορά από ανανεώσιμες πηγές με πιστοποίηση A2A. 

#People: η συνεισφορά σε ένα καλύτερο μέλλον αποτελεί μέρος της αποστολής μας.
Στην εταιρεία μας ο κάθε στόχος είναι κοινός και η πορεία προς την ουδετερότητα των εκπομπών άνθρακα βλέπει την ενεργή και προνοητική συμμετοχή του εσωτερικού δυναμικού. Ο καθένας από εμάς μπορεί στην πραγματικότητα να συμβάλει προσωπικά στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος, και το σχέδιο δράσης για τη μείωση των εκπομπών Co2 της Olimpia Splendid γεννήθηκε από τη συνεργασία μιας ομάδας που ειδικεύεται σε διάφορους τομείς, η οποία αντιπροσωπεύει τα διάφορα τμήματα της εταιρείας. 


#Lyfecycle: η δέσμευσή μας για το περιβάλλον δεν τελειώνει ποτέ.
Αναλύουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων, χρησιμοποιούμε υλικά που ανακυκλώνονται εύκολα, μελετάμε λύσεις για την παράταση της διάρκειας των προϊόντων και επιλέγουμε τα ψυκτικά που έχουν τον χαμηλότερο αντίκτυπο στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (όπως το R32 ή το R290) ή αναγεννημένα. Το 2020 το Unico ήταν το πρώτο οικιακό κλιματιστικό που έκανε 100% χρήση αναγεννημένου αερίου, το οποίο ανακτάται από υπάρχουσες εγκαταστάσεις και υποβάλλεται σε βιομηχανική επεξεργασία που το καθιστά ίδιο με το καινούργιο.  


 

Ανακαλύψτε περισσότερα σχετικά με την πορεία της Olimpia Splendid προς την ουδετερότητα των εκπομπών άνθρακα στην πρώτη Έκθεση Βιωσιμότητας.